Vergaderdata

Voor 2024 zijn de volgende data vastgesteld voor de openbare vergaderingen:

De aanvang is om 20.00 uur.

Woensdag: 20 maart: Openbare vergadering
Woensdag: 12 juni: Openbare vergadering
Woensdag: 11 september: Openbare vergadering
Woensdag: 13 november: Openbare vergadering

Zondag 5 januari 2025: Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Berghem  (’s middags, aanvang wordt nog bekend gemaakt)