Onze missie/visie

Missie 

De Dorpsraad heeft de intentie om de leefbaarheid in Berghem te bewaken, mede in stand te houden en te werken aan verbetering. Dit wil de Dorpsraad doen op een actieve, betrokken en objectieve manier. 

Visie / droombeeld
Mensen kennen ons en weten ons te vinden. Het dorp heeft een goed gevoel bij ons en de onderwerpen waar we mee bezig zijn. Er komen ongevraagd nieuwe mensen (ook jongeren) in de dorpsraad. Te slot opereren we als team en dit is in – en extern zichtbaar, doordat we resultaten bereiken en op een goede manier samenwerken.