Buurtpreventie Berghem

Buurtpreventie Berghem is een Burgerinitiatief en wordt gecoördineerd door Dorpsraad Berghem. Buurtpreventie is voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we ons dorp veiliger. Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van de groep belangrijk, inbrekers zullen buurten die zichtbaar actief zijn, vermijden.

Als buurtpreventieteam (BPT) zijn wij een groep buurtbewoners die zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn met gele hesjes aan met de tekst “Buurtpreventie Berghem” voorop en “veilig Berghem’ achterop. Wij steven naar een veilige en sociale woonomgeving, door o.a. informatie te geven om uw veiligheid te verbeteren en inbraken te voorkomen. Ziet u ons lopen in de wijk, spreek ons gerust aan.

Buurtpreventieteam Berghem is op zoek naar enthousiaste leden die samen met medebuurtbewoners, willen meewerken aan een veilige en leefbare wijk. Voelt u zich betrokken bij de veiligheid van uw dorp? We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Zou u graag een keer mee willen lopen, dan aanmelden via het e-mailadres: buurtpreventieberghem@gmail.com
Ook aanmelden bij het secretariaat van de dorpsraad Berghem, via telefoonnummer 06.51319895, is een mogelijkheid.