Afgeronde projecten

De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Dorpsraad Berghem is trots op de reeds afgesloten en behaalde projecten. Hieronder een klein overzicht van reeds voltooide projecten.

2023

Kunstwerk ‘Zicht op Berghem’ op Spaander Straatsche Akkers

Het kunstwerk ‘Zicht op Berghem’ is op zondag 27 augustus 2023 onthuld! De onthulling werd verricht door voorzitter van Dorpsraad Berghem Harmen Snoeijs en wethouder Dolf Warris van de gemeente Oss. Beeldend Berghem heeft samen met de gemeente Oss, dorpsraad Berghem en de vele sponsoren, dit schitterende kunstwerk neer kunnen zetten. Berghem kan trots zijn op dit prachtige kunstwerk met dank aan alle betrokkenen.

Onveilige situaties in Bilzekruid verbeterd

De bewoners van het Bilzekruid in de Piekenhoef hebben onveilige situaties in hun straat bij de gemeente gemeld en contact opgenomen met Dorpsraad Berghem. Met een paar kleine wijzigingen zijn twee van de drie situaties verbeterd. Er zijn twee tegels voor voetgangers bij de doorsteek van het Bilzekruid naar het Knopkruid gelegd en op het eind van het Bilzekruid zijn twee paaltjes geplaatst. De bewoners zijn er blij mee en hopen dat de straat veiliger is geworden. De toekomst zal het uitwijzen.

Zuurstofrijk water Bergse vijver

Afgelopen jaren werd echter in de lente- en zomermaanden het zuurstofgehalte van het water steeds lager door opkomend eendenkroos, waardoor bijna het gehele visbestand dreigde te sterven. Er is na opdracht van de gemeente Oss een stroomaansluiting en een beluchter aangelegd.  Er is nu altijd zuurstofrijk water voor dit prachtige stukje Berghemse natuur. Deze structurele oplossing is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de gemeente Oss, waterschap, dorpsraad Berghem, hengelsportvereniging ‘ons Genoegen’ en een groep vrijwilligers van ‘Dun Bergse Vijver’.

Kapelaan Kitslaarstraat is vijf boomspiegels rijker!

Twee buurtbewoners hadden een leuk idee om boomspiegels aan te planten in de Kapelaan Kitslaarstraat en namen contact op met dorpsraad Berghem. De dorpsraad gooide vervolgens een balletje op bij de gemeente om dit mooie plan te bewerkstelligen. En dat is gelukt! Het ziet er prachtig uit en de buurtbewoners zijn er blij mee!

2022

Tweede bankje Beatrixhof

Er kwam een verzoek bij dorpsraad Berghem binnen om een tweede bankje te plaatsen bij de Beatrixhof in Berghem. Vaak is er geen plek meer op het bankje en een tweede bankje zou van harte welkom zijn. Dorpsraad Berghem heeft dit opgepikt en heeft bij de gemeente Oss een verzoek ingediend. En dat werd gehonoreerd! De wens van de bewoners is vervuld. Er wordt gretig gebruik van gemaakt!

JOP Kloosterstraat opgeknapt

In Berghem is het JOP Kloosterstraat opgeknapt. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de politie, BOA’s, jeugdwerker, straatcoaches, de jongeren, gemeente en de dorpsraad. Er is een kunstgrasveld aangelegd en de aanpassingen zijn in afstemming met betrokkenen gerealiseerd. Zo is het een ‘eigen plek’ voor de jeugd.

Geen motorcrossers meer in Goudsbloem Piekenhoef

Na melding van bewoners over quads die crossen door de wadi’s in de Piekenhoef is dorpsraad Berghem in samenwerking met gebiedsbeheerder gemeente Oss in overleg gegaan met bewoners. Daaruit is deze oplossing naar voren gekomen. Er wordt nu niet meer gecrosst door de wadi’s.