Voor 2022 zijn de volgende data vastgesteld voor de openbare vergaderingen:

Woensdag 26 oktober om 19:30 uur.

Woensdag 7 december om 19.30 uur.

vergaderdata