Voor 2022 zijn de volgende data vastgesteld voor de openbare vergaderingen:

Woensdag 8 juni om 19:30 uur

Woensdag 20 juli om 19:30 uur

vergaderdata