TROTS ZIJN OP BERGHEM…HET MAG

De maanden april en mei zijn in heel Nederland bijzondere maanden. Dat geldt dus ook voor Berghem. Een feestelijk moment op 27 april: Koningsdag. De maand mei, waarin we jaarlijks onze oorlogsslachtoffers herdenken tijden de Dodenherdenking op 4 mei. En op 5 mei stil staan bij de bevrijding van ons land na een vreselijke, langdurige Tweede Wereldoorlog. 

En we kunnen met recht trots zijn op Berghem, hoe bij de genoemde momenten dit jaar weer is stil gestaan.

Koningsdag

Iedereen zal ’s morgens naar boven hebben gekeken en gedacht hebben:” Wat gaat er met het weer gebeuren?”. De voorspellingen waren niet al te best. Of we het verdiend hebben of niet, maar het is wonder boven wonder meegevallen en droog gebleven op de momenten dat het droog moest zijn. Na het verwelkomen van de decorandi en overige aanwezigen werd de aftrap verricht door onze burgemeester mevrouw W. Buijs met het hijsen van de vlag.  Onder het genot van een kop koffie met wat lekkers zag je de aanwezigen genieten en stralen. Een feestelijk moment, een moment van waardering. Na de toespraak van de burgemeester konden de kinderen met ouders op hun versierde fiets aan de rondtocht beginnen.  Koningsdag was van start, gevolgd door een feestelijke dag voor jong en oud.

Dodenherdenking

Onder grote belangstelling heeft de Dodenherdenking plaatsgevonden. Met een viering in De Berchplaets, voorafgaand aan de stille tocht, werd er stil gestaan bij de oorlog slachtoffers in het algemeen en de overleden uit Berghem als gevolg van de oorlog. Harmonie Concordia verzorgde het muzikale gedeelte en deed dit met passende muziek, dat de sfeer van de bijeenkomst versterkte. Chapeau hiervoor. Bij het monument op de Wilhelminastraat werden de kransen en de bloemen gelegd. Wethouder Joop van Orsouwsprak namens de gemeente, en hij deed dat op voortreffelijke wijze. Al met al was dit een moment, waar Berghem op zijn sterkst was.

Bevrijdingsdag

De morgen stond in het teken van de ontvangst en terugkomst van de lopers/wandelaars die in Wageningen hetbevrijdingsvuur hadden opgehaald om 12 uur ’s nachts en het naar Berghem te brengen. Rond 11 uur kwamen ze moe maar voldaan aan. Maar liefst een groep van 80 mensen hadden zich hiervoor opgegeven: Stichting Berghem Tegen Kanker. Een bijzonder initiatief dat alleen maar lof verdient. Wethouder Frank den Brok en Marianne Dreese, namens de Dorpsraad, spraken de lopers toe. Een hele prestatie, dat respect en waardering verdient.

En verder….advies over het Centrumplan

Zoals veel mensen al wel weten, is er een heleboel jaren geleden een plan gemaakt om te proberen het centrum, van Berghem nieuw leven in te blazen. De Berchplaets is gekomen. Er zijn winkels op diverse plekken verrezen, zoals de Jumbo en het Kruidvat. Maar het kan nog beter en er kan nog meer bij. Zo is er destijds ook nagedacht over het terrein achter De Berchplaets, het Bergs Veld, om dat een treffende, passende invulling te laten verkrijgen. De afgelopen jaren is dat als evenemententerrein gebruik. En met succes. De kermis kon daar in al zijn pracht en praal gestalte krijgen. De wagens van de Verlichte Optocht konden hier opgesteld worden. Zo zijn er nog meer evenementen te noemen die er plaatsvinden.

Volgens de huidige ontwikkelingen m.b.t. het Centrumplan gaan er op dat terrein  21 woningen komen met de nodige parkeerplaatsen. En uiteraard is het belangrijk dat er ook voldoende woningen in het centrum komen. Maar dit betekent wél, dat het terrein waarschijnlijk niet meer als evenemententerrein gebruikt kan gaan worden. Dat zou met name voor de kermis de nekslag betekenen. Uitwijken en uitwaaieren door het dorp vindt de Dorpsraad ook geen optie. 

De Dorpsraad heeft derhalve het college van B&W verzocht om de huidige planning nog eens kritisch te bekijken, en indien mogelijk aanpassingen te verrichten. Op een wijze dat het terrein nog als evenemententerrein gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor de kermis. We hebben nog geen reactie van het college terug ontvangen. En uiteraard moeten de belangen van de omwonenden in hun waarde meegenomen worden.

Namens de dorpsraad,

Pieter van Houten, voorzitter