Snoeiplan bomen Berghem

Zoals aangegeven zou ik u als bewoner van tijd tot tijd meenemen in het werk van ibn. Onze bomenploeg is momenteel in Berghem aan het werk. Tijd om u daarover bij te praten.Wij van IBN krijgen veel vragen en meldingen over de bomen. Bomen zijn bepalend voor het straatbeeld en een belangrijk element in het geheel. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor natuurlijke koelte in de zomer. Natuurlijk zijn er ook momenten dat er overlast kan zijn van de bomen. Denk bijvoorbeeld aan de herfst, wanneer het blad valt, of nu in de lente, als de bloesem ontstaat en begint af te vallen en zo de stoep ‘vervuilt’. 

Begin van dit jaar is de welbekende uitkijktoren bij het Ganzenven verwijderd. Reden hiervoor was dat de uitkijktoren door vernielingen geen veilige speelplaats meer was. Na overleg tussen de Dorpsraad en John Martens (Boswachter) voor een geschikt (hufterproof) alternatief, is er half maart een speelboom geplaatst. Dit betreft een Amerikaanse eik die iets verder op in het bos gekapt is. De boom is met een kraan van Theo van de Camp uit Oss naar het Ganzenven gebracht en geplaatst onder toeziend oog van de Dorpsraad en boswachter. Eind maart is de speelboom grotendeels geschild, zodat kinderen er op een prettige wijze op kunnen klimmen en klauteren en de speelboom langduriger mee kan gaan. De speelboom wordt al volop gebruikt en we hopen dat kinderen hier nog lang van mogen genieten. 

Voorstellen IBN Berghem

 

Mijn naam is Roel Bouwman, ik mag mezelf projectleider van Berghem noemen. Samen met mijn eerste medewerker Rob Smorenberg en zijn team zijn wij verantwoordelijk voor bijna alles wat met het groen te maken heeft in Berghem. De gemeente is onze opdrachtgever, maar ook uw mening telt!