Met elkaar, voor elkaar

Welkom op website van de Dorpsraad Berghem.

De dorpsraad is bemand met 6 leden, die zich allen enthousiast willen inzetten voor ons mooie Berghem. De dorpsraad is nog druk bezig om de zevende lid te verwelkomen. Belangrijke punten waar wij extra aandacht aan willen besteden is informatie en communicatie tussen de dorpsraad en de inwoners van Berghem. Deze website is hiervoor een goed middel. Ook via Facebook zijn wij bereikbaar. Daarnaast blijven we elkaar ontmoeten in kleinere kring. En natuurlijk staat het u altijd vrij om ons rechtstreeks te bellen of te mailen. We komen graag in gesprek met u. Ik hoop dat deze site het vertrouwen tussen dorpsraad en inwoners Berghem zal stimuleren zodat de dorpsraad als adviseur van de gemeente Oss met jullie hulp een weloverwogen advies kan geven.

Lang leve Berghem!
Voorzitter, Harmen Snoeijs 06.34188889

                                              Waar kunt u ons vinden? Per mail dorpsraad@berghem.nl (*), facebook/Dorpsraad Berghem en spreek ons maar aan in ons mooie Berghem.

In afgelopen jaar hebben er twee openbare vergaderingen plaats gevonden waarin het toekomstig zwembad aan de Osseweg centraal stond. In de laatste vergadering heeft projectleider René van Dijk van de gemeente Oss opgehaald wat er leeft bij omwonenden en belanghebbenden uit ons dorp en daarbij aangegeven eind 2022 terug te komen om opnieuw in gesprek te gaan, met daarbij een aantal uitgezochte punten rondom de zorgen over de verkeersafwikkeling bij de Osseweg. Hoewel René achter de schermen hard bezig om hier stappen in te zetten, is eind 2022 hem niet gelukt om opnieuw in gesprek te gaan. Wel hebben we bijgaande update ontvangen om te delen.

 

In april/mei willen we een werksessie plannen met omwonenden en andere belanghebbenden over onderstaande onderwerpen.

1. Op 12 januari 2023 heeft de Raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk het Raadsvoorstel Kaders nieuw zwembad behandeld (klik voor de agenda en stukken op de volgende link: https://oss.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ea2f831d-ec42-4487-b81c-cf6e89ed111e). In dit voorstel neemt de raad een definitief besluit over de zogenoemde configuratie van het nieuwe zwembad (vakterm voor het programma op hoofdlijnen) en het financieel kader waarbinnen de realisatie moet plaatsvinden. We kunnen hier spreken van een breed gedragen configuratie. De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 26 januari 2023.

2. Belangrijk onderdeel van het voorstel is om vanaf 2026, het jaar waarin we verwachten dat het nieuwe zwembad in gebruik genomen wordt, de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het nieuwe zwembad te verhogen met Euro 400.000 per jaar. In 2022 werd uit de financiële ramingen duidelijk dat de gewenste configuratie, mede door de enorm gestegen bouwkosten, een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vergt. Als de raad de voorstellen van het college vaststelt, kunnen we in 2023 echt aan de slag. De eerste stap is de configuratie (het programma op hoofdlijnen) te vertalen naar een ruimtelijk en technisch programma van eisen. In heldere taal: in 2023 gaan we dus werken aan het ontwerp van de binnen- en buitenkant het nieuwe zwembad. Bij de binnenkant zullen we vooral de gebruikers van het zwembad betrekken. Bij de buitenkant zullen we een bredere interesse gaan benutten, met name ook die van de Dorpsraad Berghem.

3. Naast het ontwerp van het zwembad zelf, starten we in 2023 ook de ruimtelijke procedure voor de gebiedsontwikkeling Osseweg op. Daarbij gaat het om het gehele gebied aan de Osseweg waar het zwembad moet komen. Dat gebied biedt meer ruimte dan voor alleen het nieuwe zwembad. De eerste vraag is waar het zwembad (ter grootte van 10.000 m2 gebouw en 5.000 m2 buitenruimte) in het gebied het best kan komen. Tweede vraag: hoe een goede en veilige ontsluiting van het gebied te realiseren? Intern zijn we bezig met de mobiliteitseffecten van het zwembad door te rekenen en te leggen naast de huidige ontsluiting. De komst van andere voorzieningen in het gebied speelt ook mee in de keuzes voor een veilige ontsluiting. In dit verband zijn wij in gesprek met het bestuur van Berghem Sport over een goede verbinding met het nieuwe zwembad.

4. Voor het ontwerp van het nieuwe zwembad moet de gemeente eerste een architect selecteren. Dat kost enige tijd. Wij willen de komende maanden met de Dorpsraad vooral in gesprek over de ruimtelijke inpassing van het gebouw in het gebied en over een goede en veilige ontsluiting, wat mij betreft de onderwerpen voor een volgende (werk)sessie met de Dorpsraad. Daarbij zijn ook andere collega’s van de gemeente nodig zijn zoals een stedenbouwkundige, verkeerskundige en gebiedsbeheerder.

service 01

Dorpsraad openbare vergaderingen

Maandelijkse (online) openbare vergadering. Meepraten over onderwerpen die in uw dorp spelen.

subsidie

Subsidie aanvraag

Indien u een verzoek heeft voor een subsidie, neem dan contact met ons op

dr leden

Dorpsraad Leden

Klik hier om kennis te maken met onze enthousiaste dorpsraad leden.