Met elkaar, voor elkaar

Welkom op website van de Dorpsraad Berghem.

De dorpsraad is bemand met 6 leden, die zich allen enthousiast willen inzetten voor ons mooie Berghem. De dorpsraad is nog druk bezig om de zevende lid te verwelkomen. Belangrijke punten waar wij extra aandacht aan willen besteden is informatie en communicatie tussen de dorpsraad en de inwoners van Berghem. Deze website is hiervoor een goed middel. Ook via Facebook zijn wij bereikbaar. Daarnaast blijven we elkaar ontmoeten in kleinere kring. En natuurlijk staat het u altijd vrij om ons rechtstreeks te bellen of te mailen. We komen graag in gesprek met u. Ik hoop dat deze site het vertrouwen tussen dorpsraad en inwoners Berghem zal stimuleren zodat de dorpsraad als adviseur van de gemeente Oss met jullie hulp een weloverwogen advies kan geven.

Lang leve Berghem!
Voorzitter, Harmen Snoeijs 06.34188889

                                              Waar kunt u ons vinden? Per mail dorpsraad@berghem.nl (*), facebook/Dorpsraad Berghem en spreek ons maar aan in ons mooie Berghem.

Vanaf 9 januari start er een proef om de verkeerssituatie bij de voorhoofdingang van basisschool de Fonkeling 1 veiliger te maken. De school pakt dit samen met de dorpsraad en de gemeente op. Hiervoor is er best wat geregeld maar zij hebben ook uw hulp nodig. Als dorpsgenoot wordt u gevraagd om alert te zijn als verkeersdeelnemer en de school kalm te passeren, met name bij de start en het uitgaan van de school. Dit voor de veiligheid van onze kinderen.
Dus: wees alert, passeer kalm! :) Met name bij de start en het uitgaan van de school.

Een greep uit de nieuwe regels
Na een verkenning van het verkeersprobleem door de drie partijen is gekozen voor een reeks van maatregelen. Zo is er voor de kleutergroepen de regel dat de kinderen op het schoolplein opgehaald worden, ouders wachten op het schoolplein en laten hun fiets achter bij de stallingen buiten het schoolplein of op het grasveld. Hierdoor zijn het fietspad en de stoepen vrij.Alle kinderen die hun fiets aan de voorzijde van de school hebben staan verlaten het plein door de smalle doorgangen met de fiets aan de hand en lopen naar het fietspad.
Alle voetgangers aan de voorzijde verlaten het plein door de hoofduitgang (de gekleurde, grotere doorgangen). Dit alles zorgt, hopelijk, voor een goede doorstroming.

De kinderen van groepen 3-8 verlaten het gebouw zoals ze gewend zijn. Ouders waarvan de kinderen te voet zijn, wachten ook op het schoolplein.

Start, begeleiding en evaluatie
Op 9 januari start dus de nieuwe werkwijze. In de eerste schoolweek zullen leden van de dorpsraad, medewerkers van de gemeente en leerkrachten de kinderen en (groot)ouders helpen om alles in goede banen te leiden. Zij zijn te herkennen aan de gele hesjes en zullen een kwartier voor- en tijdens het uitgaan van de school rondlopen bij de verschillende uitgangen van de schoolpleinen. Na enkele weken zal de nieuwe werkwijze geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd of aangepast.

Om deze verkeersituatie echt veilig te maken vertrouwen we dus ook op u als u de school passeert, dus: wees alert, passeer kalm!

service 01

Dorpsraad openbare vergaderingen

Maandelijkse (online) openbare vergadering. Meepraten over onderwerpen die in uw dorp spelen.

subsidie

Subsidie aanvraag

Indien u een verzoek heeft voor een subsidie, neem dan contact met ons op

dr leden

Dorpsraad Leden

Klik hier om kennis te maken met onze enthousiaste dorpsraad leden.