Met elkaar, voor elkaar

Welkom op website van de Dorpsraad Berghem.

De dorpsraad is na de installatie voorlopig bemand met 5 leden, die zich allen enthousiast willen inzetten voor ons mooie Berghem. De dorpsraad is nog druk bezig om de zesde en zevende lid te verwelkomen. Belangrijke punten waar wij extra aandacht aan willen besteden is informatie en communicatie tussen de dorpsraad en de inwoners van Berghem. Deze website is hiervoor een goed middel. De Dorpsraad hoopt dat u als inwoners van Berghem deze site gaat gebruiken om het laatste nieuws terug te vinden waar de Dorpsraad mee bezig is, alsmede de juiste weg te vinden indien u vragen hebt of ons ergens voor wilt benaderen. Ook via Facebook zijn wij bereikbaar. Daarnaast blijven we elkaar ontmoeten in kleinere kring. En natuurlijk staat het u altijd vrij om ons rechtstreeks te bellen of te mailen. We komen graag in gesprek met u. Ik hoop dat deze site het vertrouwen tussen dorpsraad en inwoners Berghem zal stimuleren zodat de dorpsraad als adviseur van de gemeente Oss met jullie hulp een weloverwogen advies kan geven.

Lang leve Berghem!
Voorzitter, Harmen Snoeijs

                                              Waar kunt u ons vinden? Per mail dorpsraad@berghem.nl , facebook/Dorpsraad Berghem en spreek ons maar aan in ons mooie Berghem.

Met ingang van 6 april jl. is de hernieuwde Dorpsraad Berghem van start gegaan voor de periode 2022-2026. Er zijn twee nieuwe leden bij gekomen: Ruud Hoefnagel en Harold Mazen. Hiernaast zullen ook Roger Strik, Tiny Mulders, Frank Dappers en Harmen Snoeijs in de komende periode actief zijn in de Dorpsraad. Wijkcoördinator Judith Swinkels maakt de dorpsraad compleet.

Gerard de Mol was ook gekozen als nieuw aankomend lid, echter heeft hij gekozen om als burgerlid in een adviescommissie van de gemeente Oss plaats te nemen. Dit betekent dat hij geen zitting meer kan nemen in de Dorpsraad.

 

De rolverdeling is als volgt:

Harmen Snoeijs is de nieuwe voorzitter, Ruud Hoefnagel wordt secretaris en Frank Dappers vervult de functie van penningmeester. Tini Mulders neemt het buitengebied, visvijver, groen en Spaander straatsche akkers onder zijn hoede. Roger Strik maakt zich sterk voor veiligheid/buurtpreventie, windpark en het Meester Gielenplein. Harold Mazen neemt de PR voor zijn rekening. Judith Swinkels is weer de wijkcoördinator van de dorpsraad.

Op 31 mei aanstaande is de officiële installatie van alle nieuwe dorps- en wijkraden.

Openbare vergaderingen
De openbare vergaderingen zullen vanaf heden op woensdagavond worden gehouden, 1x per 6 weken. Woensdag 8 juni vanaf 19.30u is de volgende openbare vergadering.
Mocht u vooraf per mail de agenda willen ontvangen ter attendering, kunt u uw gegevens doorgeven via ons mailadres. Ook is het mogelijk om uw gegevens achter te laten op een attenderingslijst tijdens de openbare vergadering.

service 01

Dorpsraad openbare vergaderingen

Maandelijkse (online) openbare vergadering. Meepraten over onderwerpen die in uw dorp spelen.

subsidie

Subsidie aanvraag

Indien u een verzoek heeft voor een subsidie, neem dan contact met ons op

dr leden

Dorpsraad Leden

Klik hier om kennis te maken met onze enthousiaste dorpsraad leden.