Met elkaar, voor elkaar

Welkom op website van de Dorpsraad Berghem.

De dorpsraad is na een lange tijd weer volledig bemand met 7 leden, die zich allen enthousiast willen inzetten voor ons mooie Berghem Belangrijke punten waar wij extra aandacht aan willen besteden is informatie en communicatie tussen de dorpsraad en de inwoners van Berghem. Deze website is hiervoor een goed middel. De Dorpsraad hoopt dat u als inwoners van Berghem deze site gaat gebruiken om het laatste nieuws terug te vinden waar de Dorpsraad mee bezig is, alsmede de juiste weg te vinden indien u vragen hebt of ons ergens voor wilt benaderen. Ook via Facebook en Instagram zijn wij bereikbaar. Daarnaast blijven we elkaar ontmoeten in kleinere kring. En natuurlijk staat het u altijd vrij om ons rechtstreeks te bellen of te mailen. We komen graag in gesprek met u. Ik hoop dat deze site het vertrouwen tussen dorpsraad en inwoners Berghem zal stimuleren zodat de dorpsraad als adviseur van de gemeente Oss met jullie hulp een weloverwogen advies kan geven.

Lang leve Berghem!
Voorzitter, Ad Verhagen

De eerste openbare vergadering na de versoepelingen omtrent de coronamaatregelen vindt plaats op 12 oktober van 19:30 tot 21:30 in dorpshuis de Berchplaets. Komt u ook? De agenda ziet er als volgt uit:

19.30 - Opening (incl terugblik en vooruitblik)
20.00 - Centrumplan: Meester Gielenplein (Anne)
20.20 - Wadi's Piekenhoef (Gerard)
20.45 - Rondvraag en gesprek met aanwezigen
21.30 - Sluiting

Aansluitend zal er de mogelijkheid zijn nog een drankje te doen om een en ander na te bespreken. Dit vindt plaats in de foyer van de Berchplaets. Wij hopen op deze avond zoveel mogelijk geïnteresseerden te verwelkomen, dus tot aanstaande dinsdag!

service 01

Dorpsraad openbare vergaderingen

Maandelijkse (online) openbare vergadering. Meepraten over onderwerpen die in uw dorp spelen.

subsidie

Subsidie aanvraag

Indien u een verzoek heeft voor een subsidie, neem dan contact met ons op

dr leden

Dorpsraad Leden

Klik hier om kennis te maken met onze enthousiaste dorpsraad leden.