De gemeente ontving in april en juni brieven onze brieven.

Deze brieven zijn een reactie op het voornemen van de gemeente om uitvoering te geven aan de plannen op het Bergse Veld.

Deze plannen bestaan uit het bouwen van circa 22 woningen, het aanleggen van groen en parkeerplaatsen.Wij hebben zorgen over het aantal parkeerplaatsen en de ruimte voor evenementen, zoals de kermis.

Sinds de laatste openbare dorpsraadvergadering is het volgende gebeurd:

Onze ingezonden brieven en die van omwonenden zijn op 13 juni in de Commissie Ruimte van de gemeenteraadbesproken. Naar aanleiding daarvan is de raad schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van Centrumplan Berghem.

Verder is besproken dat een aantal zaken worden onderzocht, te weten:  

1)    Alternatieven woningbouw

We onderzoeken of er alternatieven voor de woningbouw zijn. Deze moeten meer ruimte bieden aan evenementen en geen tekort voor de grondexploitatie opleveren.

We onderzoeken de volgende opties:

  • ·Is het verdichten van het aantal woningen een optie?
  • ·Is gestapeld bouwen een optie?
  • ·Is een andere verkaveling mogelijk?

2)    Parkeren

Er wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek moet antwoord geven op onder andere de volgende vragen:

  • ·Zijn er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd voor de huidige functies?
  • ·Waar en wanneer is er parkeeroverlast? Waar zitten de knelpunten en wat zijn de mogelijke oplossingen hiervoor?

De gemeente heeft ons, de filiaalmanager van de Jumbo, de beheerder van de Berchplaets en aan omwonenden om input voor dit onderzoek gevraagd.

De resultaten hiervan worden op 10 oktober 2019 aan de opinie commissie van de gemeenteraad voorgelegd. De opinie commissie adviseert daarna het college.

Vervolgens zal het college zal ons en omwonenden terugkomen met een antwoord op de brieven.

=============================================================================

Bel of mail mij gerust, als jullie vragen hebben.

Met vriendelijke groet,

 

Anne Zaadnoordijk

Projectleider Locaties

Vastgoedbedrijf

 

GEMEENTR  OSS

Raadhuislaan 2

Postbus 5

5340 BA Oss

Telefoon 14 0412

www.oss.nl