TROTS ZIJN OP BERGHEM…HET MAG

De maanden april en mei zijn in heel Nederland bijzondere maanden. Dat geldt dus ook voor Berghem. Een feestelijk moment op 27 april: Koningsdag. De maand mei, waarin we jaarlijks onze oorlogsslachtoffers herdenken tijden de Dodenherdenking op 4 mei. En op 5 mei stil staan bij de bevrijding van ons land na een vreselijke, langdurige Tweede Wereldoorlog. 

En we kunnen met recht trots zijn op Berghem, hoe bij de genoemde momenten dit jaar weer is stil gestaan.

Koningsdag

Iedereen zal ’s morgens naar boven hebben gekeken en gedacht hebben:” Wat gaat er met het weer gebeuren?”. De voorspellingen waren niet al te best. Of we het verdiend hebben of niet, maar het is wonder boven wonder meegevallen en droog gebleven op de momenten dat het droog moest zijn. Na het verwelkomen van de decorandi en overige aanwezigen werd de aftrap verricht door onze burgemeester mevrouw W. Buijs met het hijsen van de vlag.  Onder het genot van een kop koffie met wat lekkers zag je de aanwezigen genieten en stralen. Een feestelijk moment, een moment van waardering. Na de toespraak van de burgemeester konden de kinderen met ouders op hun versierde fiets aan de rondtocht beginnen.  Koningsdag was van start, gevolgd door een feestelijke dag voor jong en oud.

Dodenherdenking

Onder grote belangstelling heeft de Dodenherdenking plaatsgevonden. Met een viering in De Berchplaets, voorafgaand aan de stille tocht, werd er stil gestaan bij de oorlog slachtoffers in het algemeen en de overleden uit Berghem als gevolg van de oorlog. Harmonie Concordia verzorgde het muzikale gedeelte en deed dit met passende muziek, dat de sfeer van de bijeenkomst versterkte. Chapeau hiervoor. Bij het monument op de Wilhelminastraat werden de kransen en de bloemen gelegd. Wethouder Joop van Orsouwsprak namens de gemeente, en hij deed dat op voortreffelijke wijze. Al met al was dit een moment, waar Berghem op zijn sterkst was.

Bevrijdingsdag

De morgen stond in het teken van de ontvangst en terugkomst van de lopers/wandelaars die in Wageningen hetbevrijdingsvuur hadden opgehaald om 12 uur ’s nachts en het naar Berghem te brengen. Rond 11 uur kwamen ze moe maar voldaan aan. Maar liefst een groep van 80 mensen hadden zich hiervoor opgegeven: Stichting Berghem Tegen Kanker. Een bijzonder initiatief dat alleen maar lof verdient. Wethouder Frank den Brok en Marianne Dreese, namens de Dorpsraad, spraken de lopers toe. Een hele prestatie, dat respect en waardering verdient.

En verder….advies over het Centrumplan

Zoals veel mensen al wel weten, is er een heleboel jaren geleden een plan gemaakt om te proberen het centrum, van Berghem nieuw leven in te blazen. De Berchplaets is gekomen. Er zijn winkels op diverse plekken verrezen, zoals de Jumbo en het Kruidvat. Maar het kan nog beter en er kan nog meer bij. Zo is er destijds ook nagedacht over het terrein achter De Berchplaets, het Bergs Veld, om dat een treffende, passende invulling te laten verkrijgen. De afgelopen jaren is dat als evenemententerrein gebruik. En met succes. De kermis kon daar in al zijn pracht en praal gestalte krijgen. De wagens van de Verlichte Optocht konden hier opgesteld worden. Zo zijn er nog meer evenementen te noemen die er plaatsvinden.

Volgens de huidige ontwikkelingen m.b.t. het Centrumplan gaan er op dat terrein  21 woningen komen met de nodige parkeerplaatsen. En uiteraard is het belangrijk dat er ook voldoende woningen in het centrum komen. Maar dit betekent wél, dat het terrein waarschijnlijk niet meer als evenemententerrein gebruikt kan gaan worden. Dat zou met name voor de kermis de nekslag betekenen. Uitwijken en uitwaaieren door het dorp vindt de Dorpsraad ook geen optie. 

De Dorpsraad heeft derhalve het college van B&W verzocht om de huidige planning nog eens kritisch te bekijken, en indien mogelijk aanpassingen te verrichten. Op een wijze dat het terrein nog als evenemententerrein gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor de kermis. We hebben nog geen reactie van het college terug ontvangen. En uiteraard moeten de belangen van de omwonenden in hun waarde meegenomen worden.

Namens de dorpsraad,

Pieter van Houten, voorzitter

wat doe jij voor je buurt

De gemeente organiseert een fotowedstrijd over wat bewoners in hun buurt doen. Veel mensen doen al veel in hun buurt. Om daar een beeld van te krijgen organiseren wij nu een fotowedstrijd. Maak een foto vóór 1 juni 2019 en stuur deze foto in. De beste inzending belonen we met een BBQ t.w.v. € 1.000,- voor de buurt.

Onderstaande brief is op 3 mei 2019 verzonden aan het college van de gemeente Oss


 

Aan het college van

Burgemeester en wethouders

Postbus 5

5340 BA Oss

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreffend: advies huisvesting arbeidsmigranten

Ons kenmerk: U 030519 01

In cc aan: leden dorpsraad, W, Slebus en G. van Boxtel, wijkcoördinaten

Berghem, 3 mei 2019.

Geacht college,

Afgelopen week heeft u van een aantal bewoners aan de Burgermeester van Erpstraat te Berghem een bezwaarschrift ontvangen m.b.t. de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten op de Harenseweg 14 te Berghem.

De Dorpsraad Berghem volgt het gehele proces nauwkeurig. Op 27-02-2018 hebben wij aan u schriftelijk een voorlopig positief advies gegeven, ervan uitgaande dat aan alle criteria zal worden voldaan. Inmiddels is er wel het een en ander veranderd en duidelijker geworden. Er hebben inspraakrondes plaatsgevonden. Hierbij waren ook leden van de Dorpsraad aanwezig.

Toe nu toe bekijkt de Dorpsraad met name of het proces goed verloopt volgens de vooropgestelde stappen. Wij stellen het op prijs, en verwachten eigenlijk ook niet anders, dat wij door het college te zijner tijd uitgenodigd worden om een definitief advies te geven over dit onderwerp. Dus voordat er een definitief besluit wordt genomen door het college. Gezien onze positieve relatie met u vertrouwen wij daar op.

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,  

   
p/o Marianne Dreese       
Namens de Dorpsraad Berghem,                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pieter van Houten, voorzitter.                                
Tel. 06 26979796

Afgelopen woensdag is onderstaande brief verzonden aan de gemeente Oss.


Aan het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Oss

Postbus 5

5340 BA Oss

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betr. advies centrumplan Berghem

Ons kenmerk: U 170419 01

In cc aan:

Mevr. A. Zaadnoordijk, projectleider vastgoed gemeente Oss

De gemeenteraad van Oss

Dhr. W. Slebus en dhr. G. van Boxtel, wijkcoördinatoren

Leden dorpsraad

Berghem, 17 april 2019.

Geacht college,                                                                                                                 

Tijdens het collegebezoek aan de dorpsraad Berghem heb ik in mijn  toespraak de zorgen geuit over de ontwikkelingen van het centrumplan, en met name over de invulling van het oude Mr. Gielenplein.

Dit plein, ook wel Berghs Veld genoemd, achter de Berchplaets, is/was ooit bestemd als evenemententerrein. Daar is ook tot heden dankbaar gebruik van gemaakt. Tijdens de Verlichte carnavalsoptocht is dit een ideale plek om de gebouwde wagens  op te stellen. Tevens maakt o.a. Berghem Events gebruik van dit terrein om de kermis te laten plaatsvinden. Centraal alles bij elkaar, overzichtelijk en gezellig voor de organisatie en de bezoekers. Verder maken er nog veel meer andere verenigingen gebruik van die locatie, zoals: 10 van Berghem, Avond 4 daagse, Koningsspelen, D'n Bérgse wielerronde en evenementen van/bij de Berchplaets (bijv. Tomocon).

In de onlangs verschenen  concretisering van het centrumplan is het terrein bestemd om er 21 woningen te plaatsen, aangevuld met parkeerplaatsen en een groenstrook. Indien dit plan zo door gaat, dan betekent dit het einde van het opstellen van de wagens optocht èn  van de kermis. Met name dit laatste is onverteerbaar voor de dorpsraad. Twee jaar geleden is de kermis, op veler verzoek, nieuw leven in geblazen. De organisatie Berghem Events is er enthousiast aan begonnen en wil er voor de bewoners van Berghem een fijne en bijzondere kermis van maken. Wanneer dit niet meer centraal kan, dan trekt Berghem Events de stekker uit de kermis. Een kermis, in de vorm van een lint bijvoorbeeld, is organisatorisch niet wenselijk. Bovendien worden er dan zoveel wegen, en dus bereikbaarheid van winkels, afgesloten. Niet logisch.

Het advies van de dorpsraad Berghem is dan ook om het centrumplan nog eens gedegen te bekijken. Wellicht kunnen er aanpassingen komen in de hoeveelheid woningen en parkeerplaatsen en eventuele indeling, zodat de kermis er bijvoorbeeld nog jaarlijks goed kan plaatsvinden.

Mochten er nog vragen zijn, of anderszins, dan stel ik het op prijs als u contact met ons opneemt.

Wij zien uw reactie graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de dorpsraad Berghem,

Pieter van Houten, voorzitter

p/o Marianne Dreese-van Leth

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.