Op een zeer drukbezochte openbare vergadering in juni 2019, werd het thema ‘Berghem Centrumplan’ behandeld. Bewoners werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen bij  Anne Zaadnoordijk, projectleider bij de gemeente Oss. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt en al deze vragen/opmerkingen zijn meegenomen om uitgewerkt te worden. Het ligt in de bedoeling, dat er een vervolgbijeenkomst gehouden zal worden op de eerstvolgende openbare vergadering op WOENSDAG 30 OKTOBER A.S. Zet dit alvast in uw agenda.

Wij, als dorpsraad, bieden u de mogelijkheid om in die tussentijd met al uw vragen bij ons te komen. Vragen, die openbaar mogen zijn, zullen gepubliceerd worden in onze volgende nieuwsbrief, met, indien mogelijk, ook de antwoorden hierop. Zo bent u in de gelegenheid om te zien, wat er zoal speelt in ons dorp. Uiteraard houden we rekening met de privacy.

Een leuk onverwachts gebeuren in de zomervakantie was het initiatief van Joris Brukx, samen met Berghem Events, om een waterspektakel te houden. De dorpsraad werd hierover benaderd en wij vonden het een heel leuk idee en hebben ook onze medewerking  verleend. Financiële ondersteuning, o.a. voor het aanschaffen van zwembadjes en wat extra waterpistolen,  het melden bij onze contactpersonen bij de gemeente, Wim Slebus en Geert van Boxtel, het inschakelen van EHBO (met dank aan Ans v.d. Burgt) en het inlichten van onze wijkagent, Jeroen van Gils. Het was geweldig om te zien, hoe een en ander in heel korte tijd gerealiseerd kon worden; eigenlijk was het in één dag voor elkaar!  Heel veel kinderen met enthousiaste ouders waren aanwezig om er een waar feest van te maken. Het was ook geen straf op die warme zomeravond.

We wensen u nog een fijne, zorgeloze vakantie toe; geniet van het mooie weer en langzamerhand zullen er ook weer de nodige evenementen plaatsvinden.

Namens de leden van de dorpsraad Berghem,

Marianne Dreese.

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. secretariaat:  06 26979796

Adres secretariaat: Maanstraat 19, 5351 GW Berghem.

De gemeente ontving in april en juni brieven onze brieven.

Deze brieven zijn een reactie op het voornemen van de gemeente om uitvoering te geven aan de plannen op het Bergse Veld.

Deze plannen bestaan uit het bouwen van circa 22 woningen, het aanleggen van groen en parkeerplaatsen.Wij hebben zorgen over het aantal parkeerplaatsen en de ruimte voor evenementen, zoals de kermis.

Sinds de laatste openbare dorpsraadvergadering is het volgende gebeurd:

Onze ingezonden brieven en die van omwonenden zijn op 13 juni in de Commissie Ruimte van de gemeenteraadbesproken. Naar aanleiding daarvan is de raad schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van Centrumplan Berghem.

Verder is besproken dat een aantal zaken worden onderzocht, te weten:  

1)    Alternatieven woningbouw

We onderzoeken of er alternatieven voor de woningbouw zijn. Deze moeten meer ruimte bieden aan evenementen en geen tekort voor de grondexploitatie opleveren.

We onderzoeken de volgende opties:

  • ·Is het verdichten van het aantal woningen een optie?
  • ·Is gestapeld bouwen een optie?
  • ·Is een andere verkaveling mogelijk?

2)    Parkeren

Er wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek moet antwoord geven op onder andere de volgende vragen:

  • ·Zijn er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd voor de huidige functies?
  • ·Waar en wanneer is er parkeeroverlast? Waar zitten de knelpunten en wat zijn de mogelijke oplossingen hiervoor?

De gemeente heeft ons, de filiaalmanager van de Jumbo, de beheerder van de Berchplaets en aan omwonenden om input voor dit onderzoek gevraagd.

De resultaten hiervan worden op 10 oktober 2019 aan de opinie commissie van de gemeenteraad voorgelegd. De opinie commissie adviseert daarna het college.

Vervolgens zal het college zal ons en omwonenden terugkomen met een antwoord op de brieven.

=============================================================================

Bel of mail mij gerust, als jullie vragen hebben.

Met vriendelijke groet,

 

Anne Zaadnoordijk

Projectleider Locaties

Vastgoedbedrijf

 

GEMEENTR  OSS

Raadhuislaan 2

Postbus 5

5340 BA Oss

Telefoon 14 0412

www.oss.nl

TROTS ZIJN OP BERGHEM…HET MAG

De maanden april en mei zijn in heel Nederland bijzondere maanden. Dat geldt dus ook voor Berghem. Een feestelijk moment op 27 april: Koningsdag. De maand mei, waarin we jaarlijks onze oorlogsslachtoffers herdenken tijden de Dodenherdenking op 4 mei. En op 5 mei stil staan bij de bevrijding van ons land na een vreselijke, langdurige Tweede Wereldoorlog. 

En we kunnen met recht trots zijn op Berghem, hoe bij de genoemde momenten dit jaar weer is stil gestaan.

Koningsdag

Iedereen zal ’s morgens naar boven hebben gekeken en gedacht hebben:” Wat gaat er met het weer gebeuren?”. De voorspellingen waren niet al te best. Of we het verdiend hebben of niet, maar het is wonder boven wonder meegevallen en droog gebleven op de momenten dat het droog moest zijn. Na het verwelkomen van de decorandi en overige aanwezigen werd de aftrap verricht door onze burgemeester mevrouw W. Buijs met het hijsen van de vlag.  Onder het genot van een kop koffie met wat lekkers zag je de aanwezigen genieten en stralen. Een feestelijk moment, een moment van waardering. Na de toespraak van de burgemeester konden de kinderen met ouders op hun versierde fiets aan de rondtocht beginnen.  Koningsdag was van start, gevolgd door een feestelijke dag voor jong en oud.

Dodenherdenking

Onder grote belangstelling heeft de Dodenherdenking plaatsgevonden. Met een viering in De Berchplaets, voorafgaand aan de stille tocht, werd er stil gestaan bij de oorlog slachtoffers in het algemeen en de overleden uit Berghem als gevolg van de oorlog. Harmonie Concordia verzorgde het muzikale gedeelte en deed dit met passende muziek, dat de sfeer van de bijeenkomst versterkte. Chapeau hiervoor. Bij het monument op de Wilhelminastraat werden de kransen en de bloemen gelegd. Wethouder Joop van Orsouwsprak namens de gemeente, en hij deed dat op voortreffelijke wijze. Al met al was dit een moment, waar Berghem op zijn sterkst was.

Bevrijdingsdag

De morgen stond in het teken van de ontvangst en terugkomst van de lopers/wandelaars die in Wageningen hetbevrijdingsvuur hadden opgehaald om 12 uur ’s nachts en het naar Berghem te brengen. Rond 11 uur kwamen ze moe maar voldaan aan. Maar liefst een groep van 80 mensen hadden zich hiervoor opgegeven: Stichting Berghem Tegen Kanker. Een bijzonder initiatief dat alleen maar lof verdient. Wethouder Frank den Brok en Marianne Dreese, namens de Dorpsraad, spraken de lopers toe. Een hele prestatie, dat respect en waardering verdient.

En verder….advies over het Centrumplan

Zoals veel mensen al wel weten, is er een heleboel jaren geleden een plan gemaakt om te proberen het centrum, van Berghem nieuw leven in te blazen. De Berchplaets is gekomen. Er zijn winkels op diverse plekken verrezen, zoals de Jumbo en het Kruidvat. Maar het kan nog beter en er kan nog meer bij. Zo is er destijds ook nagedacht over het terrein achter De Berchplaets, het Bergs Veld, om dat een treffende, passende invulling te laten verkrijgen. De afgelopen jaren is dat als evenemententerrein gebruik. En met succes. De kermis kon daar in al zijn pracht en praal gestalte krijgen. De wagens van de Verlichte Optocht konden hier opgesteld worden. Zo zijn er nog meer evenementen te noemen die er plaatsvinden.

Volgens de huidige ontwikkelingen m.b.t. het Centrumplan gaan er op dat terrein  21 woningen komen met de nodige parkeerplaatsen. En uiteraard is het belangrijk dat er ook voldoende woningen in het centrum komen. Maar dit betekent wél, dat het terrein waarschijnlijk niet meer als evenemententerrein gebruikt kan gaan worden. Dat zou met name voor de kermis de nekslag betekenen. Uitwijken en uitwaaieren door het dorp vindt de Dorpsraad ook geen optie. 

De Dorpsraad heeft derhalve het college van B&W verzocht om de huidige planning nog eens kritisch te bekijken, en indien mogelijk aanpassingen te verrichten. Op een wijze dat het terrein nog als evenemententerrein gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor de kermis. We hebben nog geen reactie van het college terug ontvangen. En uiteraard moeten de belangen van de omwonenden in hun waarde meegenomen worden.

Namens de dorpsraad,

Pieter van Houten, voorzitter

Praktisch alles groen! 

Je moet er écht even doorheen kijken ... 

Maak kans op 15.000 euro met jouw ontwerp! 

Jouw buurt door de groene bril Heb jij een idee om samen met je buurtgenoten, de wijk waarin je woont nóg mooier, leuker, beter en leefbaarder te maken? En wil je jullie gezamenlijke ontwerp werkelijkheid laten worden? Dien dan je idee in vóór 1 oktober 2019; de beste ideeën maken kans op een voucher tot wel 15.000 euro! 

Meer weten over deze ontwerpwedstrijd? www.praktisch alles groen.nl 

Een project in samenwerking met IVN Brabant 

jouw buurt door de groene bril samen met buurtgenoten bomen over het allerbeste idee! 

Kom, zet die groene bril op en bedenk een fantastisch en creatief verbeteridee voor jullie dorp, wijk of buurt! De 1e prijs is een voucher van 15.000 euro, te besteden aan jullie groene idee. De 2e prijs is 10.000 euro. 

De wedstrijdregels Wees creatief en heb plezier samen! Daarnaast zorgt jullie ontwerp in ieder geval voor: 

  • • meer groen in je buurt. Denk aan biodiversiteit, insecten en vogels. 
  • • minder tegels en dus meer ruimte voor regenwater. 
  • • meer sociale verbinding, gezelligheid en con- tact tussen buurtgenoten. Doe het samen! Meer inbreng van je buurtge- noten, is meer kans op winnen. 
  • • Laat ons zien dat er draagvlak is voor jullie idee in de buurt. 
  • • het wedstrijdgebied is minstens drie straten groot in de gemeente Oss. Dit mag openbaar of particulier terrein zijn. Denk groot 

De Gemeente helpt namelijk mee bij het realiseren van het winnende idee. Een team van experts komt zelfs langs met raad en daad tijdens een speciale Meet & Greet bij jou in de buurt. 

Zo doe je mee Je bent er nog? Mooi! Schrijf samen een plan en trakteer ons op jullie fantastische ontwerp. 

Waar wacht je nog op? Ga naar www.praktischallesgroen.nl voor deel- name en informatie. 

www.praktisch alles groen.nl 

 

Onderstaande brief is op 3 mei 2019 verzonden aan het college van de gemeente Oss


 

Aan het college van

Burgemeester en wethouders

Postbus 5

5340 BA Oss

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreffend: advies huisvesting arbeidsmigranten

Ons kenmerk: U 030519 01

In cc aan: leden dorpsraad, W, Slebus en G. van Boxtel, wijkcoördinaten

Berghem, 3 mei 2019.

Geacht college,

Afgelopen week heeft u van een aantal bewoners aan de Burgermeester van Erpstraat te Berghem een bezwaarschrift ontvangen m.b.t. de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten op de Harenseweg 14 te Berghem.

De Dorpsraad Berghem volgt het gehele proces nauwkeurig. Op 27-02-2018 hebben wij aan u schriftelijk een voorlopig positief advies gegeven, ervan uitgaande dat aan alle criteria zal worden voldaan. Inmiddels is er wel het een en ander veranderd en duidelijker geworden. Er hebben inspraakrondes plaatsgevonden. Hierbij waren ook leden van de Dorpsraad aanwezig.

Toe nu toe bekijkt de Dorpsraad met name of het proces goed verloopt volgens de vooropgestelde stappen. Wij stellen het op prijs, en verwachten eigenlijk ook niet anders, dat wij door het college te zijner tijd uitgenodigd worden om een definitief advies te geven over dit onderwerp. Dus voordat er een definitief besluit wordt genomen door het college. Gezien onze positieve relatie met u vertrouwen wij daar op.

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,  

   
p/o Marianne Dreese       
Namens de Dorpsraad Berghem,                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pieter van Houten, voorzitter.                                
Tel. 06 26979796