Onderstaande brief is op 3 mei 2019 verzonden aan het college van de gemeente Oss


 

Aan het college van

Burgemeester en wethouders

Postbus 5

5340 BA Oss

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreffend: advies huisvesting arbeidsmigranten

Ons kenmerk: U 030519 01

In cc aan: leden dorpsraad, W, Slebus en G. van Boxtel, wijkcoördinaten

Berghem, 3 mei 2019.

Geacht college,

Afgelopen week heeft u van een aantal bewoners aan de Burgermeester van Erpstraat te Berghem een bezwaarschrift ontvangen m.b.t. de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten op de Harenseweg 14 te Berghem.

De Dorpsraad Berghem volgt het gehele proces nauwkeurig. Op 27-02-2018 hebben wij aan u schriftelijk een voorlopig positief advies gegeven, ervan uitgaande dat aan alle criteria zal worden voldaan. Inmiddels is er wel het een en ander veranderd en duidelijker geworden. Er hebben inspraakrondes plaatsgevonden. Hierbij waren ook leden van de Dorpsraad aanwezig.

Toe nu toe bekijkt de Dorpsraad met name of het proces goed verloopt volgens de vooropgestelde stappen. Wij stellen het op prijs, en verwachten eigenlijk ook niet anders, dat wij door het college te zijner tijd uitgenodigd worden om een definitief advies te geven over dit onderwerp. Dus voordat er een definitief besluit wordt genomen door het college. Gezien onze positieve relatie met u vertrouwen wij daar op.

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,  

   
p/o Marianne Dreese       
Namens de Dorpsraad Berghem,                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pieter van Houten, voorzitter.                                
Tel. 06 26979796

wat doe jij voor je buurt

De gemeente organiseert een fotowedstrijd over wat bewoners in hun buurt doen. Veel mensen doen al veel in hun buurt. Om daar een beeld van te krijgen organiseren wij nu een fotowedstrijd. Maak een foto vóór 1 juni 2019 en stuur deze foto in. De beste inzending belonen we met een BBQ t.w.v. € 1.000,- voor de buurt.

Het voltallige college van B&W was op bezoek bij de dorpsraad Berghem. Men was te gast bij het nieuwe clubgebouw van Berghem Sport.

De voorzitter van de dorpsraad, Pieter van Houten, kopte als eerste af met zijn visie op het dorp Berghem; de kansen die er liggen, maar ook de aandachtspunten, zoals het Centrumplan in al zijn complexiteit.

In een ontspannen setting kregen een aantal organisaties de kans om zich te presenteren, zoals: Het bestuur van Berghem Sport over de voorbereidingen tot de verwezenlijking van het nieuwe clubgebouw met als voorzitter, Gerard Broers.

Een vertegenwoordiging van het Berghs Leven, met als voorzitter Joep Verhoeven en de Berghse Tafel, met Lenie van Erp en Yvonne Muskens.

De voorzitter van Berghem Bruist over de plannen in september; er komt  weer een nieuwe editie aan in de Piekenhoef.

Daarna volgde een rondleiding door het gebouw, dat door het college zeer gewaardeerd werd.

Al met al was het een ontspannen samenzijn, waarbij het college de kans kreeg om kennis te nemen van de diversiteit aan activiteiten, waar Berghem ook bekend om is.

Met dank aan Wim Slebus, wijkcoördinator bij de gemeente Oss, voor het maken van de bijgevoegde foto’s.

Marianne Dreese.

 

Afgelopen woensdag is onderstaande brief verzonden aan de gemeente Oss.


Aan het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Oss

Postbus 5

5340 BA Oss

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betr. advies centrumplan Berghem

Ons kenmerk: U 170419 01

In cc aan:

Mevr. A. Zaadnoordijk, projectleider vastgoed gemeente Oss

De gemeenteraad van Oss

Dhr. W. Slebus en dhr. G. van Boxtel, wijkcoördinatoren

Leden dorpsraad

Berghem, 17 april 2019.

Geacht college,                                                                                                                 

Tijdens het collegebezoek aan de dorpsraad Berghem heb ik in mijn  toespraak de zorgen geuit over de ontwikkelingen van het centrumplan, en met name over de invulling van het oude Mr. Gielenplein.

Dit plein, ook wel Berghs Veld genoemd, achter de Berchplaets, is/was ooit bestemd als evenemententerrein. Daar is ook tot heden dankbaar gebruik van gemaakt. Tijdens de Verlichte carnavalsoptocht is dit een ideale plek om de gebouwde wagens  op te stellen. Tevens maakt o.a. Berghem Events gebruik van dit terrein om de kermis te laten plaatsvinden. Centraal alles bij elkaar, overzichtelijk en gezellig voor de organisatie en de bezoekers. Verder maken er nog veel meer andere verenigingen gebruik van die locatie, zoals: 10 van Berghem, Avond 4 daagse, Koningsspelen, D'n Bérgse wielerronde en evenementen van/bij de Berchplaets (bijv. Tomocon).

In de onlangs verschenen  concretisering van het centrumplan is het terrein bestemd om er 21 woningen te plaatsen, aangevuld met parkeerplaatsen en een groenstrook. Indien dit plan zo door gaat, dan betekent dit het einde van het opstellen van de wagens optocht èn  van de kermis. Met name dit laatste is onverteerbaar voor de dorpsraad. Twee jaar geleden is de kermis, op veler verzoek, nieuw leven in geblazen. De organisatie Berghem Events is er enthousiast aan begonnen en wil er voor de bewoners van Berghem een fijne en bijzondere kermis van maken. Wanneer dit niet meer centraal kan, dan trekt Berghem Events de stekker uit de kermis. Een kermis, in de vorm van een lint bijvoorbeeld, is organisatorisch niet wenselijk. Bovendien worden er dan zoveel wegen, en dus bereikbaarheid van winkels, afgesloten. Niet logisch.

Het advies van de dorpsraad Berghem is dan ook om het centrumplan nog eens gedegen te bekijken. Wellicht kunnen er aanpassingen komen in de hoeveelheid woningen en parkeerplaatsen en eventuele indeling, zodat de kermis er bijvoorbeeld nog jaarlijks goed kan plaatsvinden.

Mochten er nog vragen zijn, of anderszins, dan stel ik het op prijs als u contact met ons opneemt.

Wij zien uw reactie graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de dorpsraad Berghem,

Pieter van Houten, voorzitter

p/o Marianne Dreese-van Leth

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte bewoners,

De voorzitter van de dorpsraad, Pieter van Houten, heeft in de voorgaande edities van het ‘Berghs Contact’ zijn uiterste best gedaan om uit te leggen, waar de dorpsraad voor staat en voor u van betekenis kan zijn. Wij kunnen initiatieven stimuleren en ondersteunen, alles om ons dorp leefbaarder te maken. Maar dit kunnen we niet alleen, we hebben u nodig!