20190401 DR 2Dorpsraad Berghem: iets voor jou? We zoeken nieuwe dorpsraadsleden voor ons mooie Berghem! Lees meer

Welkom op de website van Dorpsraad Berghem. Op de website staat allerlei informatie vermeld, dat interessant is voor onze bewoners in Berghem.

Zoals de meeste bewoners al wel weten, houdt de Dorpsraad zich bezig met het ondersteunen van zaken die de LEEFBAARHEID  in het dorp Berghem aangaan. En leefbaarheid is dan een breed begrip, waaronder vallen het plezierig wonen, de zorg voor ruimte en groen, aandacht voor de veiligheid in de woonomgeving, zorg voor de verkeersveiligheid, het stimuleren van het verenigingsleven, het voorkomen van overlast, oog voor ouderenvoorzieningen, het ondersteunen van activiteiten enz.

Aan de andere kant heeft de Dorpsraad een adviesfunctie richting het College van B&W van de gemeente Oss. Vaak geschiedt dit in het kader van formele procedures, bijvoorbeeld ten aanzien van een bestemmingsplan. Maar als Dorpsraad  willen en moeten wij onafhankelijk zijn én blijven om een objectief, goed advies uit te brengen. En uiteraard kijken wij bij een advies altijd naar Berghem, de bewoners, voor- en tegenstanders maar ook naar de beleidsrol van de gemeente.

Het is een dankbare taak om lid te zijn van de Dorpsraad. U bent altijd van harte welkom bij onze openbare vergaderingen.

De Dorpsraad